Site-archief

Opgegroeid op de taalgrens, letterlijk

Af en toe luidt er nog eens een andere klok op de redactie van de VRT.

OPGEGROEID OP DE TAALGRENS, LETTERLIJK – ELS AEYELS

Eén van de reacties waarin ik me helemaal kan terugvinden:

Beste Els

Vooraf wil ik u danken en mijn ongeloof uit spreken over deze bijdrage. Waarom ongeloof? Wel, naar mijn aanvoelen is de VRT een bolwerk van belgicisten, die de waarheid enkel door een franstalige bril willen zien. Zelden of nooit komen bijdragen of meningen zoals de uwe aan bod. Men kan zich de vraag stellen waarom dit zo is en ik heb een mogelijk antwoord hierop: Vlaming zijn en daarvoor willen uitkomen, wordt door een meerderheid hier nog aanzien als een uiting van “rechts” en “extreem”. Wat het gewone volk ervaart, wordt door de (meestal “linkse”) intellectueel meewarig bekeken en min of meer als fabeltjes afgedaan. Veel Vlamingen, die geen “ervaringen” met het dagdagelijkse samenleven met franstaligen hebben, kunnen of willen zich niet inleven in onze situaties.

Voor mij speelt links of rechts zijn, intellectueel of niet, geen rol. Vlaming zijn des te meer. Hoeveel moeite getroost de VRT (en andere vlaamse media) zich om zogenoemde “officieuze afspraken met bouwpromotoren” op te blazen tot onwezenlijke proporties? Hoeveel moeite doen sommige (Antwerpse?) programmapresentors om de verfransing van bv Denderleeuw (dat volgens hen dan nog in Brabant zou moeten liggen!!!) te legitimiseren? Dezelfde, ongetwijfeld zeer intellectuele, presentators kijken hooghartig neer op Vlaamse ambtenaren die hun werk doen zoals het hoort en bijgevolg Vlaams spreken. Ambtenaren die eigenlijk een pluim verdienen worden gewoon afgemaakt. Hoeveel duiding wordt er gegeven over het feit dat burgemeestes niet (democratisch) verkozen, maar benoemd (of niet!) worden? Hoeveel keer wordt erop gewezen dat de niet-benoemden de wet verschillende malen bewust overtraden? En hoe dik wordt het in de verf gezet dat het toenmalige Arbitragehof het bestaan van BHV onwettig en discriminerend voor de Vlamingen heeft genoemd? Wetten (taalwetten zowel als grondwet) of regels hoeven niet toegepast te worden, als het in het “voordeel” van Nederlandstaligen is. Democratie (meerderheid tegen minderheid) kan ook niet wanneer Vlamingen hun numerieke meerderheid gebruiken. Vlamingen zijn dus, de facto, de slaven van de franstalige minderheid. Deze houding, die het toppunt van verdraagzaamheid heet te zijn, wordt door de VRT in het algemeen als evangelie verkondigd.

Hetgeen mij steeds is opgevallen, en hetgeen ik ook ten zeerste betreur, is dat het Vlamingen zijn die de andere Vlamingen de duvel aan doen. Van franstaligen kan men dit nog enigszins verwachten, maar van Vlamingen? De aangehaalde “redenen” zijn steeds dezelfde: men is niet rechts, men is niet extremistisch, men is geen fascist, men is niet zo bekrompen Vlaams, men vindt Frans toch zo een mooie en culturele taal, he en zo chicque, he… En als die Vlamingen een tekst lezen zoals die van U, dan proberen diezelfde mensen de genoemde feiten te minimaliseren, ze proberen u te kleineren, ze beschuldigen u van het uitlokken enz… Wij, als “ervaringsdeskundigen” worden er moedeloos van.

Als Vlaamse ex-brusselaar heb ik bijna dagelijks dezelfde problemen ondervonden als die die u beschrijft. In de gemeente spreekt niemand Nederlands, alhoewel het een verplichting is (in tegenstelling tot de Vlaamse ambtenaar in een Vlaamse gemeente). Eigenaardig genoeg is degene (enkelvoud?) die Nederlands spreekt toevallig met vakantie. “Kom morgen eens terug” (franstaligen worden daarentegen onmiddellijk voortgeholpen). Een gemeentezaal huren, of gebruik maken van de faciliteiten die de gemeente biedt is onmogelijk als Vlaming of als Vlaamse organisatie. Dat gaat niet, want er is op die datum toevallig al geboekt. Een andere datum gaat ook niet. Spijtig, he. In de winkel zijn de Nederlandstalige folders altijd op. Omdat daar zoveel vraag naar is? Mijn beide ouders hebben in een Brusselse kliniek gelegen. Beiden hebben ze een gelijkaardige ervaring gehad: doordat zij te maken hadden met Nederlandsonkundig personeel, dat hun klachten niet verstond, zijn ze bijna gestorven. “Je ne comprends pas, mais attendez, je vais chercher quelqu ‘un”, en daarna is het wachten tot de laatste adem wordt uitgeblazen. Want die “quelqu ‘un” is ook toevallig in verlof, of ergens anders bezig, of zo. Eigenaardig dat Peeters en Pichal daar nooit een uitzending aan wijden, he? Nee, die zijn veel verdraagzamer dan de gemiddelde racistische, fascistisch, extremistisch,bekrompen Vlaamse Vlaming. Er lijkt dus maar één oplossing te zijn voor alle taalproblemen in Vlaanderen en Brussel en dat is de oplossing die een allochtone metrobediende mij toesnauwde, nl “Parlez le français comme tout le monde”.

Ik heb uw tekst zeer goed aangevoeld, ik weet waarover u het heeft. Herinneringen komen terug, als nachtmerries. Ik bewonder uw moed, want ik ben er zeker van dat uw collega ’s u hierover zullen “aanspreken”. Ze zullen u met allerhande theorien ervan trachten te overtuigen dat u zich vergist, u heeft dit niet echt meegemaakt. Of anders heeft u het verkeerd geïnterpreteerd… of zoiets. U bent alleszins verkeerd, en op de koop toe, onverdraagzaam. “Wij hadden van u niet gedacht dat u zo extreem-rechts was”. Nogmaals, goede moed en doe zo verder.

Rudi

Links:

Wat is de mening van het panel?

Advertenties

Panorama 4 april 2010 – Randgevallen

De VRT wordt de laatste dagen wel fel gebruikt om het pad te effenen voor de waarschijnlijk pro Franstalige voorstellen waarmee Dehaene zal voor de dag komen. Het is overduidelijk dat er moet gesensibiliseerd worden. De boodschap dat het eigenlijk alleen de Vlamingen zijn die dwarsliggen moet er nog eens flink ingepeperd worden. Eerder verscheen op deredactie.be al een sussend opiniestuk van Marc Eyskens. Vandaag was het weer prijs met een subjectieve reportage op Canvas. Koren op de molen van de Franstaligen. Over domme Vlamingen die strijden voor het behoud van een Vlaams Linkebeek, terwijl hier eigenlijk al tachtig percent Franstaligen wonen. Waarom zijn die extreme Vlamingen zo engdenkend dat ze geen gemeenteraad toelaten in het Frans als meer dan de helft van het gemeentebestuur Franstalig is. En zo ging het de hele uitzending door. Het is duidelijk dat de VRT ons moet voorbereiden op de geruchten die zullen bewaarheid worden: Dehaene komt met het voorstel om Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem aan te hechten bij Brussel.

Een reactie op het forum van Canvas-Panorama sluit perfect aan bij onze stelling.

  • In het kader van de komende discussie BHV, vind ik de reportage een gouden voorzet naar onze Franstalige vrienden, Deze zullen niet nalaten deze reportage (aan te kopen uiteraard) te gebruiken voor hun gekende strategie. De “gematigde Vlaamse onderhandelaars” zullen nog maar eens inzien dat onze Franstalige landgenoten onheus behandeld en beperkt in hun vrijheid worden. Het opgeven van de ééntaligheid leidt in dit land (jammer genoeg) steevast via een pseudo tweetaligheid naar een feitelijke ééntaligheid ( zie Brussel). Daarom dient Vlaanderen zich niet arrogant maar wel complexloos als soeverein Nederlandstalig Gewest,conform de grondwet, te profileren.

    En alhoewel de achtergrondduiding hiervan voor de VRT bijzonder moeilijk lijkt, is het de enige kans om (in alle openheid) de Vlaamse rand te behouden. Aangezien het om onze gemeenschappelijke toekomst gaat, verbaasd het gebrek aan kadrering van onze zender.De reportage zou perfect door de “neutrale” RTBF gedraaid kunnen zijn.

    Waarom blijft de VRT die immer vage observator, zonder de schrijnende realiteit van de man in de straat aan te tonen (wat een beter perspectief zou bieden). De situatie is immers het gevolg van het gestuurd verfransingsmechanisme dat optimaal werkt van Brussel (en via via ook vanuit Europa) naar Vlaanderen toe, vanuit de gestructureerde logica en de interne overtuiging van de dominante taalgemeenschap die finaal het Nederlands verdrijft.

    Dit staat in schril contrast met de o zo sterk bekritiseerde Vlamingen, die zich toch maar perfect inpassen in Franstalige faciliteitsgemeenten of in Wallonië . (Of even herinneren aan de gastvrije houding indertijd bij het Nederlandstalige schooltje in Komen.) De evidentie van een Nederlandstalige omgeving is grotendeels door ons laks toedoen voor Franstaligen nagenoeg onbestaande.Het is dan ook jammer dat de zender die de Vlaamse gemeenschap vertegenwoordigt er niet in slaagt zich als objectieve ambassadeur van Vlaanderen als gastvrij Gewest op te stellen, met een duidelijk profiel en regels die in een juist geschetste context alle respect verdienen.

    Tenslotte, het wiselgeld waarvan sprake in de reportage zal de zoveelste en ditmaal waarschijnlijk onomkeerbare laatste stap naar de feitelijke tweetaligheid (zie hoger wat dit betekent) van Vlaams Brabant zijn; Waals Brabant zal uiteraard ongemoeid blijven in zijn taaleigenheid, de talrijke Vlamingen ten spijt.

De gevolgen van deze uitzending waren zo mogelijk nog desastreuzer. Eén item werd uitgelicht en vergroot en uit zijn context gehaald. Het spel zit weer op de wagen. Een perfect begrijpbaar gentlemen agreement wordt uitvergroot als een onwettige extremistische racistische daad, men schuwt zelfs niet de vergelijking Palestina-Israël. Terwijl men evengoed het hautaine gedrag van de niet-benoemde burgemeesters, ook te zien in de Panorama reportage en o.a. het hautaine onwillig gedrag en de denigrerende uitspraak van de waarnemend burgemeester François Van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem ‘Je m’en fou’ en het verbod om de gemeenteraad te mogen bijwonen had kunnen koppen als ‘Burgemeester weert Vlamingen uit de gemeenteraad!’

Het gaat niet goed. Het gaat niet goed wanneer elke Vlaming die strijdt voor het behoud van zijn taal in Vlaanderen en voor de naleving van de taalwetgeving beschouwd wordt als een Vlaams Belanger, een oorlogsbeluste extremist en een provinciaal boertje. Het gaat niet goed wanneer de media dit beeld versterken en de algemene teneur wordt dat het allemaal niet zo erg is, het de natuurlijke evolutie is. Het gaat niet goed wanneer elke Vlaming perse wil tonen hoe goed Frans hij spreekt en het daarom in Brussel en Vlaanderen automatisch bovenhaalt. Het gaat niet goed wanneer je in de kantoren van een vakbond in een middelgrote OOSTVLAAMSE stad op een half uur tijd vijf minuten Nederlands hoort spreken en verder enkel Frans, want kijk, wij Vlamingen zijn zo behulpzaam. Het gaat niet goed wanneer in een Nederlandstalig bedrijf een vergadering met tien Nederlandstaligen en één Franstalige in het Frans gebeurt omdat die Brusselaar uit Ukkel er maar niet in slaagt het Nederlands onder de knie te krijgen en zelfs Nederlandse cursussen betaald door zijn bedrijf niet wil volgen omdat hij ‘niet zo goed is in talen…’. Het gaat niet goed wanneer de jongere generatie het nut en de zin niet meer inziet van de noodzaak om Vlaanderen Vlaams te houden.

En nog veel erger is dat de enige partij die tot nu toe deze mening in het openbaar onderschrijft het Vlaams Belang is.

Nuttige links:

In de brochure de taalwetwijzer wordt de taalwetgeving uitgelegd in een duidelijke taal. Een aanrader, want hoeveel mensen weten dat er in de meeste gevallen gewoon de wet toegepast wordt. En wie beseft nog wanneer er effectief wetten overtreden worden?

“Met ‘de faciliteitengemeenten’ bedoelen we die gemeenten in het Nederlandse taalgebied waar de communicatie tussen de overheid en de inwoners in het Frans verloopt als de bewoners dat wensen. Het gaat om een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand (de randgemeenten) en sommige gemeenten aan de taalgrens: de taalgrensgemeenten.

Geen tweetaligheid. De faciliteitenregeling versoepelt het territorialiteitsprincipe. De Franstaligen beschouwen ze daarom wel eens als een stap in de aanhechting van de randgemeenten bij het tweetalige Brussel. Die opvatting strookt niet met de Grondwet.”

Nederlandstalig meldpunt voor taalklachten:

Franstalig meldpunt voor taalklachten:

Franstalige visies:

Vlaamse bloggers over dit onderwerp:

Wat is de mening van het panel?