Site-archief

Basta!

Terzake oktober 2007. We wisten het toen toch al?

Interview met Dienstdoend Leidend Ambtenaar van de kansspelcommissie Marc Callu.
Goed van Basta! maar jammer dat we hier moesten op wachten om politici wakker te schudden.

Voorzitter: Étienne MARIQUE, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel
Commissieleden: 13
Plaatsvervangende commissieleden: 13
Personeelsleden: 24

Website van de Kansspelcommissie

Advertenties

Panorama 4 april 2010 – Randgevallen

De VRT wordt de laatste dagen wel fel gebruikt om het pad te effenen voor de waarschijnlijk pro Franstalige voorstellen waarmee Dehaene zal voor de dag komen. Het is overduidelijk dat er moet gesensibiliseerd worden. De boodschap dat het eigenlijk alleen de Vlamingen zijn die dwarsliggen moet er nog eens flink ingepeperd worden. Eerder verscheen op deredactie.be al een sussend opiniestuk van Marc Eyskens. Vandaag was het weer prijs met een subjectieve reportage op Canvas. Koren op de molen van de Franstaligen. Over domme Vlamingen die strijden voor het behoud van een Vlaams Linkebeek, terwijl hier eigenlijk al tachtig percent Franstaligen wonen. Waarom zijn die extreme Vlamingen zo engdenkend dat ze geen gemeenteraad toelaten in het Frans als meer dan de helft van het gemeentebestuur Franstalig is. En zo ging het de hele uitzending door. Het is duidelijk dat de VRT ons moet voorbereiden op de geruchten die zullen bewaarheid worden: Dehaene komt met het voorstel om Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem aan te hechten bij Brussel.

Een reactie op het forum van Canvas-Panorama sluit perfect aan bij onze stelling.

  • In het kader van de komende discussie BHV, vind ik de reportage een gouden voorzet naar onze Franstalige vrienden, Deze zullen niet nalaten deze reportage (aan te kopen uiteraard) te gebruiken voor hun gekende strategie. De “gematigde Vlaamse onderhandelaars” zullen nog maar eens inzien dat onze Franstalige landgenoten onheus behandeld en beperkt in hun vrijheid worden. Het opgeven van de ééntaligheid leidt in dit land (jammer genoeg) steevast via een pseudo tweetaligheid naar een feitelijke ééntaligheid ( zie Brussel). Daarom dient Vlaanderen zich niet arrogant maar wel complexloos als soeverein Nederlandstalig Gewest,conform de grondwet, te profileren.

    En alhoewel de achtergrondduiding hiervan voor de VRT bijzonder moeilijk lijkt, is het de enige kans om (in alle openheid) de Vlaamse rand te behouden. Aangezien het om onze gemeenschappelijke toekomst gaat, verbaasd het gebrek aan kadrering van onze zender.De reportage zou perfect door de “neutrale” RTBF gedraaid kunnen zijn.

    Waarom blijft de VRT die immer vage observator, zonder de schrijnende realiteit van de man in de straat aan te tonen (wat een beter perspectief zou bieden). De situatie is immers het gevolg van het gestuurd verfransingsmechanisme dat optimaal werkt van Brussel (en via via ook vanuit Europa) naar Vlaanderen toe, vanuit de gestructureerde logica en de interne overtuiging van de dominante taalgemeenschap die finaal het Nederlands verdrijft.

    Dit staat in schril contrast met de o zo sterk bekritiseerde Vlamingen, die zich toch maar perfect inpassen in Franstalige faciliteitsgemeenten of in Wallonië . (Of even herinneren aan de gastvrije houding indertijd bij het Nederlandstalige schooltje in Komen.) De evidentie van een Nederlandstalige omgeving is grotendeels door ons laks toedoen voor Franstaligen nagenoeg onbestaande.Het is dan ook jammer dat de zender die de Vlaamse gemeenschap vertegenwoordigt er niet in slaagt zich als objectieve ambassadeur van Vlaanderen als gastvrij Gewest op te stellen, met een duidelijk profiel en regels die in een juist geschetste context alle respect verdienen.

    Tenslotte, het wiselgeld waarvan sprake in de reportage zal de zoveelste en ditmaal waarschijnlijk onomkeerbare laatste stap naar de feitelijke tweetaligheid (zie hoger wat dit betekent) van Vlaams Brabant zijn; Waals Brabant zal uiteraard ongemoeid blijven in zijn taaleigenheid, de talrijke Vlamingen ten spijt.

De gevolgen van deze uitzending waren zo mogelijk nog desastreuzer. Eén item werd uitgelicht en vergroot en uit zijn context gehaald. Het spel zit weer op de wagen. Een perfect begrijpbaar gentlemen agreement wordt uitvergroot als een onwettige extremistische racistische daad, men schuwt zelfs niet de vergelijking Palestina-Israël. Terwijl men evengoed het hautaine gedrag van de niet-benoemde burgemeesters, ook te zien in de Panorama reportage en o.a. het hautaine onwillig gedrag en de denigrerende uitspraak van de waarnemend burgemeester François Van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem ‘Je m’en fou’ en het verbod om de gemeenteraad te mogen bijwonen had kunnen koppen als ‘Burgemeester weert Vlamingen uit de gemeenteraad!’

Het gaat niet goed. Het gaat niet goed wanneer elke Vlaming die strijdt voor het behoud van zijn taal in Vlaanderen en voor de naleving van de taalwetgeving beschouwd wordt als een Vlaams Belanger, een oorlogsbeluste extremist en een provinciaal boertje. Het gaat niet goed wanneer de media dit beeld versterken en de algemene teneur wordt dat het allemaal niet zo erg is, het de natuurlijke evolutie is. Het gaat niet goed wanneer elke Vlaming perse wil tonen hoe goed Frans hij spreekt en het daarom in Brussel en Vlaanderen automatisch bovenhaalt. Het gaat niet goed wanneer je in de kantoren van een vakbond in een middelgrote OOSTVLAAMSE stad op een half uur tijd vijf minuten Nederlands hoort spreken en verder enkel Frans, want kijk, wij Vlamingen zijn zo behulpzaam. Het gaat niet goed wanneer in een Nederlandstalig bedrijf een vergadering met tien Nederlandstaligen en één Franstalige in het Frans gebeurt omdat die Brusselaar uit Ukkel er maar niet in slaagt het Nederlands onder de knie te krijgen en zelfs Nederlandse cursussen betaald door zijn bedrijf niet wil volgen omdat hij ‘niet zo goed is in talen…’. Het gaat niet goed wanneer de jongere generatie het nut en de zin niet meer inziet van de noodzaak om Vlaanderen Vlaams te houden.

En nog veel erger is dat de enige partij die tot nu toe deze mening in het openbaar onderschrijft het Vlaams Belang is.

Nuttige links:

In de brochure de taalwetwijzer wordt de taalwetgeving uitgelegd in een duidelijke taal. Een aanrader, want hoeveel mensen weten dat er in de meeste gevallen gewoon de wet toegepast wordt. En wie beseft nog wanneer er effectief wetten overtreden worden?

“Met ‘de faciliteitengemeenten’ bedoelen we die gemeenten in het Nederlandse taalgebied waar de communicatie tussen de overheid en de inwoners in het Frans verloopt als de bewoners dat wensen. Het gaat om een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand (de randgemeenten) en sommige gemeenten aan de taalgrens: de taalgrensgemeenten.

Geen tweetaligheid. De faciliteitenregeling versoepelt het territorialiteitsprincipe. De Franstaligen beschouwen ze daarom wel eens als een stap in de aanhechting van de randgemeenten bij het tweetalige Brussel. Die opvatting strookt niet met de Grondwet.”

Nederlandstalig meldpunt voor taalklachten:

Franstalig meldpunt voor taalklachten:

Franstalige visies:

Vlaamse bloggers over dit onderwerp:

Wat is de mening van het panel?