Site-archief

Weet u het?

Geraak er maar uit. Niemand weet nog hoe. Eens andere wegen bewandelen? Nu alle middelen blijkbaar uitgeput zijn?

Op het forum van De Standaard online las ik een interessante visie, ik vind ze niet meer terug maar alle eer is aan de poster van onderstaand idee:

‘Laat het parlement bij elkaar komen en bespreek de nota Van De Lanotte punt per punt. Besteedt aan elk punt uitgebreid aandacht, licht duidelijk toe. Eventueel kan elk punt gevolgd worden door een debat. Na elk punt volgt er een stemming. Zendt deze uitzonderlijke parlementaire zitting rechtstreeks uit op tv en het web.’

Ik zie daar wel iets in. Ze hebben genoeg tijd gehad om achter de schermen te vergaderen, laat het volk maar eens meekijken. NIemand die nog een zwarte piet moet doorschuiven, niemand die nog met de vinger kan wijzen naar de andere dat hij niet wil. En zelf zou ik er dit aan toevoegen: verplichte aanwezigheid voor elk parlementslid. Marathonzitting van 9 tot 6 en de volgende dag weer en weer en weer en weer.

Zelf dacht ik aan uitzonderlijkgewijs een soort bindend referendum, of wie wil kan het ook uitzonderlijke verkiezingen noemen. Over heel het land één kieslijst, met àlle partijen er op. En pakweg 25 personen die de partijen zelf mogen aanduiden. En dit dan na uitzending van die parlementaire zitting.

Nood breekt wet, of niet? Maar tussen droom en daad zullen ook weer veel wetten en bezwaren staan.

Of gewoon naiëf?

Advertenties

Tweetaligheid

Constructief denken.

Een oefening naar aanleiding van de situatie in Québec.

  • Elk televisieprogramma in Vlaanderen én Wallonië ondertiteld in het Frans en Nederlands.
  • Ontvangst van Openbare Vlaamse radiozenders tot in het meest zuidelijke punt van België en ontvangst van Openbare Franstalige zenders tot in het meest Noordelijke punt van ons land.
  • Verplichte aankondigingen op affiches, abribussen, reclamepanelen zowel in Brussel, Wallonië en Vlaanderen in even groot formaat in het Frans en het Nederlands. Op elk winkelraam en bij elke handelaar. Met de toelating om in kleiner lettertype te afficheren op een etalage bijvoorbeeld in een taal naar keuze.
  • Elke ambtenaar, lijnbuschauffeur (De Lijn, MIVB, TEC), politieagent, rechter, dokter, verpleegster, kortom iedereen die in een ‘openbare’ dienst werkt is verplicht de taal te begrijpen die jij verkiest te spreken. Omgekeerd werkt dan natuurlijk dat hij ook zijn eigen taal mag spreken want dat jij die vanzelfsprekend ook begrijpt.
  • Verplichte simultaanuitzending van alle politieke programma’s op de VRT en RTBF, respectievelijk ondertiteld in het Frans en het Nederlands. De kerntaak van de Openbare Omproep: ken uw politici en uw taal.

’t Is een denkoefening en geen oplossing ten gronde voor àlle communautaire problemen natuurlijk.  En wat met scholen, overheidsdocumenten en -formulieren, enz. Maar slecht kan deze dagelijkse onderdompeling in het Nederlands voor Brusselaars en Walen en in het Frans voor de Vlamingen zeker niet zijn. Integendeel.

Wel benieuwd vanuit welke kant voor deze voorstellen de meeste proteststemmen zouden komen!

Links:

Wat is de mening van het panel?